ligkiste fk

ligkiste fk
coffin

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ligkiste — lig|kis|te sb., n, r, rne, i sms. ligkiste , fx ligkistesøm …   Dansk ordbog

  • Christian Kampmann — Christian Peter Georg Kampmann (July 24, 1939 in Hellerup September 13, 1988 on Læsø) was a Danish writer and journalist. His novels is mainly about the middle and upper classes in the post war time and up until the 1980s. The books is mainly… …   Wikipedia

  • Sarkofag — Monumental ligkiste af sten …   Danske encyklopædi

  • Kiste — Kistef 1.Sache,Angelegenheit,Vorhaben,Unternehmeno.ä.Diegroße,unförmigeKistestehtsinnbildlichfürdiegroßeSache,wohingegendieausbilligem,unbearbeitetemHolzhergestellteKistefürdieschlechte,minderwertigeSachesteht.Seitdemspäten19.Jh.… …   Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

  • katafalk — ka|ta|falk sb., en, er, erne (forhøjning en ligkiste står på under en begravelsesesceremoni) …   Dansk ordbog

  • rustvogn — rust|vogn sb., en, e, ene (bil til transport af en ligkiste) …   Dansk ordbog

  • sarkofag — sar|ko|fag sb., en, er, erne (en ligkiste af sten) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”